Niemiecki Olej Silnikowy
Do Ekstremalnych Warunków
Wolver Lab Produkty Pobierz Kontakt

Strona główna    Wolver Lab    Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Wolver Lab

Historia
Motosport
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu firmy Wolver opiera się na prowadzeniu interesów w harmonii ze środowiskiem i społeczeństwem, a także obejmuje aktywny udział w rozwoju społecznym i gospodarczym niemieckiej gospodarki.

Jest to dobrowolny wybór firmy, który opiera się na naszym silnym przekonaniu, że przewaga konkurencyjna pojawia się wtedy, gdy aspekty społeczne stanowią integralną część biznesu.

Dla Wolver społeczna odpowiedzialność biznesu jest złożonym pojęciem, które przejawia się w następujących aspektach funkcjonowania firmy:

  1. Odpowiedzialność za produkty własne. Większość opracowanych przez nas olejów i smarów ulega biodegradacji. Rozumiemy, że nasze elementy działają blisko natury i dlatego dążymy do tego, aby zachować naturę nienaruszoną.
     
  2. Odpowiedzialność za ochronę środowiska. W ramach naszego programu ochrony środowiska porzuciliśmy tworzywa sztuczne w opakowaniach, ponieważ nie ulegają one biodegradacji, a większość krajów świata nie ma dobrze prowadzonej zbiórki tworzyw sztucznych. Poza tym wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych powoduje dużą emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Dlatego Wolver Lab GmbH wybrał metalowe opakowania dla prawie wszystkich swoich produktów, wiedząc że są nietoksyczne i prawie w 100% nadają się do recyklingu, nie tracąc przy tym swoich wyjątkowych właściwości.
     
  3. Odpowiedzialność za rozwój zawodowy i ochronę pracowników. Firma utrzymuje wysoki poziom standardów socjalnych i regularnie zapewnia szkolenia oraz rozwój zawodowy swoim pracownikom.


 
WOLVERLAB

PRODUKTY

POBIERZ

KONTAKT
WOLVERLAB

Historia
Motosport
Odpowiedzialność
PRODUKTY

Oleje Silnikowe
Oleje Przekładniowe
Płyny Eksploatacyjne
Płyny Hydrauliczne
Dodatki
Smary

www.wolver.pl Przemyslowa 22,
09-400 Płock,
Polska

info@wolver.pl
Im Zollhafen 24,
Cologne, D-50678
Germany

info@wolverlab.de
WOLVER jest partnerem